مفهوم آرم گمرک ایران

زیر عنوان مجموعه اولین خدمات

آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه گمرک و در بردارنده مفاهیمی به شرح زیر است:‏ 

      

  • ‏‏درآرم فوق به مفهوم واژه گمرک به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادی کشور توجه شده.‏
  • ‏نو‏ار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد کالا است.‏
  • ‏نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و کنترل شده کالاست.‏
  • ‏نوار سبز و قرمز با فضای سفید بین آنها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.‏
  • ‏دو نوار سیاه در دوزاویه آرم، چهارچوب دروازه و بیانگر کنترل گمرکی و اعمال قانون است.‏
  • ‏خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه گمرک می‌باشد.                    

loading...

لطفا منتظر بمانید...