ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود کالا

ثبت سفارش در سامانه وزارت بازرگانی سیستم مجوز ورود اقلام به کشور از طریق وزارت بازرگانی استان‌ها انجام می‌گیرد که تاسال 87 به صورت دستی و از طریق مراجعه حضوری بازرگانان انجام پذیرفته می‌شده است ،که از تاریخ 19/03/88سیستم الکترونیکی sabtaesh.tpo.ir جایگزین سیستم قبلی شده است. بدین ترتیب کلیه بازرگانان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی (کلیه دارندگان کارت بازرگانی) می‌توانند ابتدا با ثبت نام در قسمت مربوطه نام نویسی کنند و نسبت به دریافت کلمه عبور و رمز عبور اقدام نمایند و پس از تاییدیه مشخصات کاربری خود می‌توانند نسبت به انجام ثبت سفارش اعم از افتتاح ،جایگزین، اصلاحیه و غیره در کارتابل خود اقدام نماید و سپس جهت تاییدیه از کارشناسان محترم بازرگانی نسبت به اخذ تاییدیه از طریق منوی گذاشته شده (پیگری و ویرایش ) اقدام نمایند که در بیشتر مواقع مراجعه حضوری از سوی بازرگانان سلب خواهد شد (در صورت صحیح بودن کلیه اطلاعات پرفرما) در این صورت پس از اخذ تاییدیه از سوی کارشناسان، نسبت به پرداخت اینترنتی از طریق درگاه بانک ملی اقدام نمایند و پس از پرداخت ،پرونده ثبت سفارش متقاضیان محترم بدون نیاز به مراجعه حضوری بصورت خودکار ،به بانک عامل و گمرکات اجرائی (با توجه به نوع ثبت سفارش) ارسال خواهد گردید.
 اخذ پروفرما (proforma) از شرکت فروشنده.
 مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش.
 اخذ مجوز و ورود طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های مربوط.
 مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه‌نامه.
 ثبت سفارش در بانک واسطه معامله.
به منظور ثبت سفارش کالا در بانک، پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار بانضمام فرم بانکی و پروفرما بیمه‌نامه و اجازه‌نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام می‌نماییم. میزان حق ثبت سفارش به موجب قانون بودجه معین می‌گردد.

loading...

لطفا منتظر بمانید...