دانشنامه

ترخیص کالا دانشنامه ، واردات ، صادرات و امور گمرکی و بازرگانی

21 - مراحل صادرات کالا در ایران

اگر کانال سبز یا قرمز در گمرک ورودی باشد می‌بایستی از کانال قرمز عبور نماید، چنانچه از معافیت مسافری استفاده نمی‌کند و یا قسمتی از معافیت خود را استفاده می‌نماید در گذرنامه‌اش قید گردد

loading...

لطفا منتظر بمانید...