دانشنامه

ترخیص کالا دانشنامه ، واردات ، صادرات و امور گمرکی و بازرگانی

18 - استفاده از كانالهاي سبز و قرمز گمركضوابط ورود کالاهای فرآیند شده غذایی , آرایشی و بهداشتی

اگر کانال سبز یا قرمز در گمرک ورودی باشد می‌بایستی از کانال قرمز عبور نماید، چنانچه از معافیت مسافری استفاده نمی‌کند و یا قسمتی از معافیت خود را استفاده می‌نماید در گذرنامه‌اش قید گردد

loading...

لطفا منتظر بمانید...